SVG-Hungary Gépgyár ZRT.
SVG-Hungary Gépgyár ZRT.

 

Munkavállalói tájékoztató elektronikus megfigyelő rendszerről

Tájékoztatjuk, hogy az SVG-Hungary Gépgyár Zrt., a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141. szám alatti székhelyén és üzemi területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, amely a megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti.

A kamerás megfigyelés célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.

Adatkezelő: SVG-Hungary Gépgyár Zrt. (munkaadó)

Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek érvényesítése - GDPR rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja.

Kamerák elhelyezését, látószögét, célját, és jogalapját, valamint az általuk megfigyelt területeket az „elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséi és adatkezelési szabályzatának” 1. számú melléklete tartalmazza, mely elérhető az adatkezelő honlapján, valamint papír alapon az adatkezelő irodájában.

A felvételek rögzítési ideje 21 nap. A 21 napos tárolási időt az adatkezelő egyedi gyártási folyamata, a termékek és alapanyagok értéke valamint a leltározási időszak gyakorisága teszi indokolttá. A digitális alapon rögzített felvételeket ezt követően (21 nap) a rendszer automatikusan törli.

Adatkezelésre jogosultak köre: A digitális alapon rögzített felvételeket online üzemmódban kizárólag az Adatkezelővel szerződésben álló biztonsági szolgálat biztonsági őrei tekinthetik meg a portaszolgálat helyiségben elhelyezett dedikált monitorokon.

A felvételek visszanézésére jogosult személyek:

Név Beosztás
Sipos András vezérigazgató
Maring Krisztián vállalkozási és műszaki vezető
Kovács János üzemvezető

Adatbiztonsági intézkedések: A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik.

Adattovábbítás: A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.

Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről:

Amennyiben az Ön álláspontja szerint Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet (Infotv. 23. §).

A polgári per mellett lehetősége van az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni (Infotv. 22. §)

A jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem.

Kelt.

Munkavállaló