SVG-Hungary Gépgyár ZRT.
SVG-Hungary Gépgyár ZRT.

 

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a táblával jelzett üzemi területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, amely a megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti. Célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, és vagyonvédelem.

Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni!

Adatkezelő: SVG-Hungary Gépgyár Zrt.

A felvétel tárolásának helye: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141.

A tárolás időtartama: 21 munkanap.

Az adatok megismerésére jogosult személyek: Sipos András – vezérigazgató; Maring Krisztián - vállalkozási és műszaki vezető; Kovács János – üzemvezető; az Adatkezelővel szerződésben álló biztonsági szolgálat őrei

Kamerák elhelyezését, látószögét, célját, és jogalapját, valamint az általuk megfigyelt területeket az „elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséi és adatkezelési szabályzatának” 1. számú melléklete tartalmazza, mely elérhető az adatkezelő honlapján, valamint papír alapon az adatkezelő irodájában.

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ez alapján a törvényben írt feltételekkel ezen adatkezelésünkről tájékoztatást, adathelyesbítést, törlés, zárolás kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.